Nasihat untuk isteri solehah..A001


"Apabila telah berkahwin seseorang hamba itu, maka dia telah memenuhi separuh agamanya. Maka bertaqwalah dia kepada Allah swt pada separuh yang belum disempurnakan lagi..."

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan berasa tenang dan tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantara kamu perasaan kasih dan sayang..."~ surah Al-Rum : 21


Diantara wasiat yang paling indah dan berharga adalah seperti yang diriwayatkan oleh abdul malik bin umair Al-Qurasyi. Dia hidup pada abad ke-2 H, orang yang luas ilmu pengetahuannya. Dia meriwayatkan dari Umamah binti harits, seorang wanita yang tersohor memiliki kefasihan lisan, kehalusan bahasa, ketajaman berfikir dan kematangan intelektual. Dimana ia memberikan nasihat kepada puterinya ketika telah berada diambang pintu pernikahan. Melalui untaian kata-kata yang sangat indah, yang layak ditulis dengan tinta emas.

Abdul malik bin Umair berkata "sewaktu Auf bin Muhallim Asy Syaibani, salah seorang tokoh Arab terpandang akan menikahkan puterinya Ummu Iyas dengan harits bin Amr Al-khindi, setelah mempelai dihias untuk dihantar ke calon suaminya. Lalu ibunya; Umamah binti Harits menemuinya seraya berwasiat:

"Wahai puteriku, seandainya satu wasiat diabaikan keranan memandang bahawa seseorang telah beradab atau kerana seseorang berketurunan mulia nescaya engkau lebih utama untuk tidak diwasiatkan. Pesan ini diangkat sebagai peringatan bagi orang yang lalai dan sebagai renungan bagi orang yang berfikir"

"Wahai puteriku, sekiranya seorang wanita tidak memerlukan suaminya lantaran kekayaan orang tuanya dan kebergantungan kepada orang tuanya, nescaya engkau adalah orang yang paling tidak memerlukannya. Tetapi sudah menjadi ketentuanNya bahawa wanita diciptakan untuk laki-laki, begitulah sebaliknya, laki-laki diciptakan untuk wanita"

"Wahai puteriku, beberapa saat lagi engkau akan meninggalkan tanah kelahiranmu, dan kampung halamanmu, menuju ke negeri yang asing bagimu. Untuk mendampingi teman hidup yang engkau belum kenali sebelumnya. Kemudian engkau akan menjadi miliknya dan dia akan menjadi raja bagimu. Mengabdilah engkau kepadanya seperti pengabdian seorang budak, nescaya dia akan menjadi hamba sahaya bagimu."

"Wahai puteriku, ambillah dariku sepuluh perkara yang akan menjadi bekal dan peringatan bagimu:

Pertama dan kedua:

"Dampingilah suamimu dengan rasa puas, dan bekali dirimu dengan banyak mendengar dan mentaatinya. Kerana sesungguhnya dalam kepuasan ada ketenangan, sedangkan dalam banyak mendengar dan taat akan mendatangkan keredhaan Allah"

Ketiga dan keempat:

"kuatkan kepekaanmu pada penciumannya dan cermatilah pandangan matanya. Sehingga dia tidak melihat keburukan sedikit pun darimu, dan dia tidak mencium darimu, melainkan bau wangi yang paling harum. Sesungguhnya celak merupakan sesuatu yang paling baik dari apa yang ada, sedangkan minyak kasturi adalah cairan yang paling harum semerbak, yang didamba oleh semua orang"

Kelima dan keenam:

"Perhatikanlah waktu-waktu makannya dan tenangkanlah waktu tidurnya. Kerana sesungguhnya perihnya rasa lapar menjadi nafsu bergelojak dan tidak nyaman waktu tidurnya mengundang amarahnya"

Ketujuh dan kelapan:

"Jalinkan dan sambunglah hubungan baik dengan kerabat dan keluarganya dan jagalah harta kekayaannya. Kerana menjaga hartanya sebagai bukti penghargaan atas jerih payahnya. Sedangkan menjalankan hubungan baik dan keluarganya, termasuk mengurus suami yang paling baik"

Kesembilan dan kesepuluh:

"Janganlah engkau buka rahsianya dan jangan engkau durhakai perintahnya. Kerana jika engkau buka rahsianya, maka engkau tidak akan selamat dari pengkhiatannya. Dan jika engkau durhakai perintahnya, maka bererti engkau mendidihkan amarah dalam dadanya"

Selanjutnya wahai puteriku...janganlah engkau menampakkan kegembiraan pada saat dia sedang dirundung duka dan janganlah engkau bermuram durja saat dia sedang bahagia. Kerana yang pertama merupakan kelalaian sedangkan yang kedua dapat mengeruhkan suasana hatinya..

"Jadilah engkau orang yang paling mengagungkan dirinya, maka dia akan menjadi orang yang paling memuliakanmu. Dan jadilah engkau orang yang paling mendukungnya, nescaya engkau langgeng bersamanya"

Ketahuilah wahai puteriku... engkau tidak akan pernah sampai pada apa yang engkau sukai darinya, hingga engkau dahulukan keinginannya dari keinginanmu, dan kehendaknya diatas kehendakmu, terhadap segala hal yang engkau sukai dan engkau benci. Semoga Allah menganugerahkan kebaikan kepadamu dan senantiasa menjagamu..Amiin..

(himpunan khutbah orang-orang arab:1/145)

0 comments: